MindMapping.com

Mind Mapping Software
Utbildande tankekarta

Tankekartor som en del av utbildningen


En nyligen utförd studie från Johns Hopkins visade att studenter som använder tankekartor (mind maps) ökar sina betyg med 12%.

Ökningen härleds till hur tankekartor hjälper studenterna organisera sina idéer och bättre förstå koncept. Det går inte bara snabbare att lära in ny information - den nya informationen lagras dessutom effektivare i långtidsminnet. Att lägga till färger och bilder till tankekartorna kan hjälpa studenterna ytterligare. De ger dem visuella påminnelser som hjälper dem komma ihåg informationen i ett senare skede - exempelvis under tentor eller presentationer.

Även om utbildare och studenter har skissat konceptkartor och tankekartor på papper under många år, så har detta förändrats med introduktionen av programvaror för visuellt tänkande, och i synnerhet mind mapping-verktyg. De här verktygen automatiserar mind mapping-processen och gör den till en ännu effektivare metod för att brainstorma koncept som idéer eller grenar. Dessutom integrerar vissa programvaror för tankekartor med MS Office och Google, vilket låter studenterna överföra sina idéer till andra dokument som Word och PowerPoint-filer.

Låt oss ta en närmare titt på detta. En uppsats eller uppgift författas ofta i en linjär eller hierarkisk form (topp till botten). Det formatet kan dock vara svårt för vissa att jobba med, speciellt studenter som har problem med att organisera information på det sättet.

Tankekartor ger ett icke-linjärt eller radialt sätt att organisera informationen och passar bättre för organiska tankesätt. Tankekartor gör det enklare att skapa idéer och gör det lättare att uttrycka tankar på mer lättbegripliga sätt.

Tankekartor rekommenderas varmt av utbildningsexperter som ett assisterande verktyg för studenter med inlärningssvårigheter, såsom dyslexi eller autism.

   Tankekartor för utbildning passar perfekt för:

  • Brainstorming
  • Visualisering av koncept
  • Förbättra kritiskt tänkande
  • Förbättrad läs och skrivförmåga
  • Avancerade forskningsuppsatser och examensprojekt
  • Skissa skriftliga dokument
  • Storyboarda presentationer
Student med en tankekarta
Hur man skapar en tankekarta

Källa - University of Huddersfied: En snabb startguide

Tankekartor som ett assisterande verktyg


Inlärningsskillnader eller neurologisk mångfald definieras som "ett tillstånd som ger upphov till svårigheter att insamla kunskap och färdigheter på en nivå som förväntas av de i samma ålder, speciellt när de inte är förknippade med ett fysiskt handikapp".

Det finns många olika inlärningsskillnader eller neurologiska mångfalder, och många av diagnoserna delar samma symptom. Exempelvis så delar dyslexi, ASD, ADHD och APD minst ett av symptomen försämrat minne, svårigheter att behandla och organisera information eller kommunikationssvårigheter. (Läs mer)

Funktionsvariation karta

Källa: Dr Nancy Doyle, Genius Within CIC, baserat på publikationer från Mary Colley

Det finns många olika inlärningsskillnader eller neurologiska mångfalder, och många av diagnoserna delar samma symptom. Exempelvis så delar dyslexi, ASD, ADHD och APD minst ett av symptomen försämrat minne, svårigheter att behandla och organisera information eller kommunikationssvårigheter. (Läs mer)

Tankekartor är hjälpsamt för dyslektiker


British Dyslexia Association säger: "Dyslektiker kämpar med sitt muntliga och/eller skriftliga språk, att följa instruktioner, dålig koncentration och att genomföra analytiska eller logiska uppgifter. Strategier såsom tankekartor anses vara värdefulla inlärningsverktyg." Referens: The British Dyslexia Association, www.bdadyslexia.org.uk.

Låter det bekant? Dessa är de vanligaste problemen för studenter med dyslexi. Även om många studenter använder tankekartor i form av penna och papper så finns många mjukvaror som gör mind mapping-processen betydligt smidigare och mer engagerande. (Läs mer)

Tankekartor för dyslektiker

Varför tankekartor är hjälpsamma vid autism


Aspergers anses vara den mildaste formen av autism, men trots det finns det många vanliga problem som studenter och personer i arbetslivet måste överkomma för att fungera effektivt i sitt dagliga liv. Aspergers kallas ibland "högfunktionerade autism" och påverkar kommunikationen, organisationsförmågan och minnet.

För att läsa mer om hur tankekartor och mind mapping hjälper människor med Aspergers, klicka här.

©2023 - MindMapping.com. All rights reserved.