MindMapping.com

Mind Mapping Software
Vad är en tankekarta?

Vad är en mind map?


En mind map (eller tankekarta) är en enkel metod för organisk brainstorming av tankar och idéer, utan att behöva hålla reda på ordning och struktur. Den låter dig strukturera dina idéer visuellt för att öka analysförmågan och minnet.

En mind map är ett diagram för åskådliggörande av uppgifter, ord, koncept eller objekt som är kopplade till och arrangerade runt ett centralt koncept eller ämne. Den använder en icke-linjär, grafisk layout som låter användaren skapa ett intuitivt ramverk runt ett centralt koncept. En mind map kan förvandla en lång lista av enformig information till ett färggrant, minnesvärt och välorganiserat diagram som är anpassat till din hjärnas naturliga sätt att behandla information.

Här är ett exempel på hur en översikt för semesterplaner kan se ut. Det tar bara några ögonblick att gå igenom listan på platser och aktiviteter. Men när du väl har nått botten på översikten, kommer du ens ihåg vad du läste högst upp?

Översikt för tankekarta

Ta nu samma information och se den i en mind map. Du får nu en mycket snabbare översikt av informationen och det blir lättare att komma ihåg uppgifterna.

Översikt för tankekarta

Ta nu samma information och se den i en mind map. Du får nu en mycket snabbare översikt av informationen och det blir lättare att komma ihåg uppgifterna.

Tankekarta - Semesterplanering

Tankekarta - Semesterplanering

   Mind mapping passar perfekt för:

 • Brainstorming och visualisering av koncept
 • Att presentera och kommunicera idéer
 • Grafiska diagram och elektroniska anteckningsblock
 • Effektivare möten
 • Sammanfattning av rapporter och dokument
 • Förenkla uppgifter och projektledning
 • Skriva uppsatser
Visuellt tänkande med tankekartor

Om du är intresserad av exempel på mind maps, eller en programvara för att skapa mind maps, missa inte att kolla in den här recensionen av mind mapping-programvaror.

Teorin bakom mind maps


När du läser om hur minnet fungerar och om din hjärnas övriga viktiga funktioner, kommer du bli medveten om dess enorma kapacitet och potential. En Mind Map är ett verktyg som används för att locka, glädja, stimulera och utmana dig. Du kommer få ta del av en hel del förvånande fakta om din hjärna och dess funktioner, och du kommer ta de första stora stegen på vägen mot ett mer fritt tänkande.

Tankekarta collage

Hur mind maps maximerar hjärnans kraft

En mind map är ett otroligt effektivt sätt att ge och hämta information till hjärnan. Verktyget blir ett kreativt och logiskt sätt att föra anteckningar, som bokstavligen skapar en "karta" av dina idéer.

Alla mind maps har en sak gemensamt. De har en naturlig organisationsstruktur som strålar ut från centrum och åskådliggör linjer, symboler, ord, färger och bilder på ett enkelt och "hjärn-vänligt" sätt. Mind maps förvandlar långa listor av enformig information till ett färggrant, minnesvärt och mycket välorganiserat diagram - anpassat till din hjärnas naturliga sätt att behandla information.

Ett enkelt sätt att förstå mind maps är att jämföra dem med en stadskarta. Stadens centrum representerar huvudidén. Huvudvägarna som sprids ut från centrum representerar din tankeprocess viktigaste idéer och tankar. De sekundära vägarna, eller grenarna, är dina sekundära tankar, och så vidare. Speciella bilder och former kan användas för att representera extra intressanta objekt eller synnerligen relevanta idéer.

Tankekartan blir en extern avspegling av din egen strukturerade eller naturliga tankeprocess, underlättad av en kraftfull grafisk process som ger dig huvudnyckeln till att låsa upp hjärnans dynamiska potential.

   De fem viktigaste delarna av mind mapping:

 1. Den huvudsakliga idén, ämnet eller fokusområdet åskådliggörs i en central bild
 2. Viktiga teman strålar ut från den centrala bilden som "grenar" -
 3. Grenarna utgörs av en central bild eller nyckelord, som ritas eller trycks på den associerade linjen
 4. Mindre viktiga ämnen representeras av "kvistar" från den relevanta grenen.
 5. Grenarna formar en struktur av anslutna knytpunkter

Din hjärnas naturliga arkitektur och grunden för Mind Maps


En mycket viktig vetenskaplig upptäcktes offentliggjordes vid den tidpunkt då mind maps började användas. Dr. Roger Sperry, som vann nobelpriset för sin forskning, bekräftade att hjärnbarkens "tankemössa" är uppdelad i två huvudsakliga hemisfärer, som utför intellektuella uppgifter som kallas kortikala färdigheter. Uppgifterna inkluderar: logik, rytm, linjer, färger, listor, dagdrömmande, siffror, fantasi, ord, gestaltning. Hjärnans vänstra hemisfär är mer logiskt lagd, medan den andra är mer kreativ.

Grundläggande tankekarta-träd

Vid ungefär samma tidpunkt som mind maps började användas bekräftade en viktig vetenskaplig upptäckt dess roll som hjärnkompatibel tankemetod. Dr. Roger Sperry i Kalifornien, som vann ett nobelpris för sin forskning, bekräftade att hjärnans senaste evolutionära utveckling, hjärnbarkens "tankemössa", är uppdelad i två huvudsakliga hemisfärer som utför ett brett omfång av intellektuella uppgifter, vid namn kortikala färdigheter. Uppgifterna inkluderar: logik, rytm, linjer, färger, listor, dagdrömmande, siffror, fantasi, ord, gestaltning (att se hela bilden).

Sperrys forskning bekräftade att ju mer de här kortikala färdigheterna integrerades, destå mer ökade hjärnans prestanda. När du använder Mind Mapping® utför och tränar du den fundamentala minnesfunktionen samtidigt som du aktiverar båda hemisfärerna - vilket ger en ökad klarhet, struktur och förmåga att organisera tankarna.

Betydelsen av bilder

Om hjärnans förmåga till strålande tänkande kan appliceras till den 'vänstra kortikala funktionen' som gäller ord, kan samma styrka appliceras på den 'högra kortikala funktionen' som gäller fantasi och bilder? År 1970 publicerade Scientific American magazine Ralph Habers forskning som visade att individer har en träffsäkerhet vad gäller att känna igen bilder, som ligger på mellan 85 och 95 procent. Det finns ett välbekant ordspråk som säger, "En bild säger mer än 1000 ord".

Tankekarta - Tentaförberedelse

Vi associerar till och minns bilder eftersom de utnyttjar en stor mängd av de kortikala funktionerna, i synnerhet fantasin och föreställningsförmågan. Bilder kan vara mer frammanande än ord, mer precisa och potenta när det gäller att skapa en mängd associationer, och därmed förstärka det kreativa tänkandet samt minnet. Dessa upptäckter stödjer argumentet att en mind map är ett enastående lämpligt verktyg. Den använder sig inte bara av bilder. Den är i sig själv en bild.

Tony Buzan och mind mapping

Även om folk har skapat tankekartor med en bild I mitten och med en strålande radialt organiserad teknik i århundraden, säger sig den brittiska psykologen och författaren Tony Buzan vara den som först gjorde en mind map. Han hävdar att 'traditionella' diagram/kartor kräver att läsaren scannar informationen från vänster till höger och uppifrån och ner, medans hjärnan naturligt föredrar att scanna hela sidan på ett icke-linjärt sätt. Buzan använder sig även av utbredda antaganden gällande hjärnhalvorna för att förorda användandet av mind mapping framför andra former av antecknande.

Tony Buzan har ett flertal registrerade varumärken vad gäller begrepp som Mind Map och Mind Mapping.

Tony Buzan and Mind Mapping

Är mind mapping effektivt?

Johns Hoppkins studie visar att studenter som använder mind mapping ökar sina betyg med 12%

Det har även bevisats att mind mapping är hjälpsamt för dyslektiker och autistiska studenter, för att bättre förstå koncept och strategier. Faktum är att den brittiska föreningen för dyslexi säger: ”Dyslektiker kämpar med sitt skrivna och/eller uttalade språk, följa instruktioner, dålig koncentration och utförandet av analytiska eller logiska uppgifter. Strategier såsom mind mapping erkänns som värdefulla inlärningsverktyg.”

©2024 - MindMapping.com. All rights reserved.