MindMapping.com

Mind Mapping Software
Tankekartor och samarbeten

Mind Mapping I Affärsvärlden


Under de senaste åren har mind mapping uppmärksammats av företag som ett effektivt kommunikationsverktyg som förbättrar brainstorming och samarbetssessioner. Genom att visualisera koncept och sammanhang med hjälp av en mind map, kan folk följa med bätter i konversationer och bidra mer under möten. Mind mapping ses ofta som ett alternativ till traditionella linjära presentationer såsom PowerPoint-presentationer eller stolpdiagram.

En undersökning gjord av experten på mind mapping, Chuck Frey, visar att företagare som använder mind mapping upplever att deras produktivitet har ökat med I snitt 25%. Även om ungefär 50% av alla mind mapping-entusiaster använder dem i någon grad för projektledning, används mind mapping även inom organisationer för att:

  • Öka produktiviteten
  • Förbättra möten
  • Förenkla efterfrågandet av förslag (Request for Proposal - RFP)
  • Överse hanteringen av kunskap
  • Optimera projektledandet
  • Förbättra samarbeten och kommunikation
  • Och mycket mer…
Öka produktiviteten med tankekartor

Detta innebär att de anställda kan jobba mer effektivt, utveckla fler stimulerande idéer och överhuvudtaget bli mer effektiva när de jobbar.

Mind Mapping - Produktivitetsboost


Professionell mjukvara för mind mapping, som t.ex. MindView, MindGenius och MindManager kan integreras med MS Office, vilket gör det möjligt för användare att överföra mind maps till andra dokument såsom Word-dokument eller PowerPoint-presentationer. Dessa överföringsmöjligheter innebär ROI för mind mapping-användare eftersom man inte behöver föra in några nya data, till skillnad mot andra informationsmedel som exempelvis whiteboard eller overhead-presentationer.

Tankekartor exportalternativ

Mind Mapping och Projektledning


När det gäller Projektledning, används mind mapping för att skapa enkla Att Göra-Listor eller mer komplexa Work Breakdown Structures (WBS). Några av de mer avancerade mind mapping-verktygen låter dig föra in uppgifter och information på grenarna och rulla upp denna information och därigenom blir dessa mjukvaruapplikationer ideala för att visualisera projekt eller skapa en WBS. Många mind mapping-verktyg innehåller också ett inbyggt Gantt schema eller en MS-Projektsintegrering, vilket låter användare överföra arbetets struktur och upplägg till ett Gantt schema utan att behöva återinföra data.

Samarbete Online via Mind Mapping


Att synliggöra mind maps i en online-miljö är ett kraftfullt sätt att samarbeta och förbättra team work, speciellt om deltagarna arbetar från olika platser. Det är även ett utmärkt sätt att presentera idéer och koncept för potentiella kunder. Mjukvara för mind mapping online eller mjukvara för mind mapping på datorer med delad, integrerad arbetsyta erbjuder användare en moln-baserad plattform samt verktyg vilka möjliggör för flera användare att på samma gång göra redigeringar i realtid, och därmed kan arbetslag där medlemmarna är utspridda i olika regioner arbeta mer effektivt inom organisationen.

Recensioner av professionell mjukvara för mind mapping

Anställd med en tankekarta
©2022 - MindMapping.com. All rights reserved.