MindMapping.com

Mind Mapping Software
Uddannelses Mind map

Mind mapping i uddannelsessektoren


En undersøgelse foretaget på Johns Hopkins University viste for nylig, at når studerende benytter Mind mapping, forbedres deres karakterer med 12 %.

Forbedringen tilskrives, at Mind mapping hjælper de studerende med at organisere ideer og forstå begreber. Det betyder ikke bare, at man kan lære nyt stof hurtigere – det betyder også, at det indlærte stof huskes bedre i langtidshukommelsen. Ved at tilføje farver og billeder i Mind maps kan de studerende desuden bruge visuelle ”stikord” til at huske information senere, for eksempel under eksamener eller præsentationer.

Undervisere og studerende har i årevis tegnet begrebskort og Mind maps på papir, men fremkomsten af visuel læringssoftware, især Mind mapping-værktøjer, har givet nye muligheder. Disse værktøjer har automatiseret Mind mapping-processen og gjort det mere effektivt at brainstorme begreber som ideer eller grene. Desuden kan nogle Mind mapping-programmer integreres med Microsoft Office og Google, så de studerende kan konvertere deres ideer til andre dokumenter i f.eks. Word eller PowerPoint.

Lad os kigge lidt nærmere på dette. En skriftlig opgave skrives ofte med en lineær eller hierarkisk struktur (fra start til slut). Denne struktur kan imidlertid være vanskelig at arbejde med, især for studerende som har svært ved at organisere information på denne måde.

Mind mapping er en ikke-lineær, eller radial, måde at organisere information på, og den passer bedre til vores naturlige tankemønstre. Mind maps gør det lettere at udvikle ideer og artikulere tanker på en sammenhængende måde.

Mind mapping anbefales af mange undervisere som et hjælperedskab for studerende med indlæringsvanskeligheder som ordblindhed og ASF (autismespektrumforstyrrelser).

   Mind mapping i uddannelsessektoren er perfekt til følgende:

  • Brainstorming
  • Visualisering af koncepter
  • Skærpelse af kritisk tænkning
  • Forbedring af læse- og skrivefærdigheder
  • Afhandlinger eller afslutningsopgaver på højt niveau
  • Strukturering af skriftlige dokumenter
  • Storyboarding af præsentationer
Studerende med et Mind map
Sådan laver du et Mind map

Kilde: University of Huddersfield: A Quick Start Guide

Mind mapping som hjælperedskab


Indlæringsvanskeligheder eller neurodiversitet defineres som en tilstand, som forårsager vanskeligheder ved at tilegne sig viden og færdigheder på det niveau, der forventes af andre på samme alder, især hvis vanskelighederne ikke er associeret med et fysisk handicap.

Der er mange forskellige former for indlæringsvanskeligheder eller neurodiversitet, men mange af diagnoserne har en række symptomer til fælles. Ordblindhed, ASD, ADHD og APD har eksempelvis mindst ét af følgende symptomer til fælles: dårlig hukommelse, vanskeligheder ved at bearbejde og organisere information eller kommunikationsvanskeligheder. (Læs mere)

Neurodiversitet Map

Kilde: Dr. Nancy Doyle, den almennyttige virksomhed Genius Within, baseret på Mary Colleys arbejde

Der er mange forskellige former for indlæringsvanskeligheder eller neurodiversitet, men mange af diagnoserne har en række symptomer til fælles. Ordblindhed, ASD, ADHD og APD har eksempelvis mindst ét af følgende symptomer til fælles: dårlig hukommelse, vanskeligheder ved at bearbejde og organisere information eller kommunikationsvanskeligheder. (Læs mere)

Mind mapping er en hjælp for ordblinde


British Dyslexia Association udtaler: "Ordblinde har vanskeligheder med det talte og/eller skrevne sprog, med at følge instruktioner, med koncentrationsvanskeligheder og med at løse analytiske eller logikbaserede opgaver. Strategier som Mind mapping er anerkendt som værdifulde indlæringsværktøjer." Reference: British Dyslexia Association, www.bdadyslexia.org.uk.

Lyder det bekendt? Det er vanskeligheder, som ordblinde studerende ofte kæmper med. Mange studerende bruger papir og blyant til Mind mapping, men der findes mange programmer, som kan gøre Mind mapping-processen mindre vanskelig og mere spændende. (Læs mere)

Mind mapping for Dysleksikere

Derfor er Mind mapping en hjælp for autister


Aspergers betragtes som den mildeste form for autisme, men der er mange vanskeligheder, som studerende og erhvervsaktive må håndtere for at kunne fungere i deres daglige gøremål. Aspergers syndrom, der nogle gange kaldes ”velfungerende autisme”, påvirker kommunikation, organisation og hukommelse.

Hvis du vil vide, hvordan Mind mapping kan hjælp personer med Aspergers, kan du læse mere her.

©2021 - MindMapping.com. All rights reserved.