MindMapping.com

Mind Mapping Software

Recension av Mjukvara för Mind Mapping-program


Recension av professionell programvara för Mindmapping


En recension av Andrew Makar från TacticalProjectManagement.com

I den här mindmapping-recensionen utvärderar vi de professionella skrivbordsapplikationer som tenderar att vara mest produktiva tack vare sin MS Office-integration och sina Project Managment-funktioner. Vi har valt att granska MindManager 16 (tidigare MindJet), MindView 6 och MindGenius 6, eftersom de verkar sticka ut, men användare kan också överväga iMindMap och MindMapper. Genom att använda något av dessa program blir processen att skapa tankekartor mycket enklare, jämfört med att helt enkelt rita på papper. Alla dessa mjukvaruprogram låter användaren skapa tankekartor på ett enkelt sätt.

Professionell mindmapping-programvara används ofta för projektledning, kunskapshantering, och mötes- och samarbetseffektivisering. Därför är den här recensionen inriktad på funktioner som är viktiga inom dessa områden.

Både MindJet och MindView finns för PC och som en begränsad version för Mac. MindGenius finns endast för PC. MindJet har en mycket enkel iPad version, medan MindGenius och Mindview fungerar på iPad genom integrering tillsammans med iThoughts. MindJet finns även som en webbaserad lösning, även om den är begränsad i jämförelse med skrivbordsprogrammet.


Mindmapping Översiktstabell

Kategoribetyg

Ej Tillgänglig: 0 Sämst i Klassen: 1 Under Medel: 2 Medel : 3 Över Medel: 4 Bäst i Klassen: 5
MindView MindManager MindGenius
MindView MindManager MindGenius
Totalt: 201 Totalt: 162 Totalt: 106
Plattform
PC Ja Ja Ja
Mac Ja Ja Nej
iPad Nej Ja Ja
Web Ja Ja Nej
Map Formats
Vänster/Höger 4 4 3
Höger/Vänster 4 3 3
Uppifrån & Ner (WBS) 5 5 3
Organisationstabell 4 5 3
Disposition/Skiss 5 3 0
Gantt-schema 5 3 4
Tidslinje 5 0 0
Integration med Microsoft
MS Word
Export 5 3 2
Import 4 4 1
MS PowerPoint
Export 4 2 3
Import 4 0 0
MS Excel
Export 5 3 4
Import 3 0 0
MS Outlook
Export 4 5 4
Import 4 4 2
MS Project
Export 5 2 3
Import 5 2 3
Övrig Export
PDF 3 5 3
HTML 5 1 4
Mindmap-funktioner
Lägga till anteckningar 5 5 3
Bilagor/Hyperlänkar 5 3 4
Visuell anpassningsförmåga 4 5 3
Multi-Mapping 3 5 3
Relationslinjer 4 4 4
Filter 5 5 4
Presentationsläge 3 4 2
Fokus-Vy / Gren-Fokus 5 5 3
Söklegend 5 2 0
Projektledningsfunktioner
Fördela aktivitetsinformation i mappvyer 4 5 4
Gantt-scheman - Funktionalitet 5 2 3
Fördela Resurser 4 3 4
Ansträngningsdrivna aktiviteter 4 3 0
Sätta upp milstolpar 5 5 5
Ställa in begränsningstyper 5 2 5
Ställa in beroendetyper 5 4 5
Prioriteringsnivåer 4 3 4
Projektkalendrar 4 2 0
Resource Calendars 4 0 0
Task Modes 4 2 0
Projektrapporter 5 3 0
Indikatorer 2 3 0
Samarbete
Onlinemiljö / Workspace 3 5 0
Aktivitetshantering online 4 4 0
Fri vy 1 5 2
Integrering med Sharepoint 2 5 0
Multianvändar-redigering 4 4 0
Grenlåsning 3 0 0
Aktivietesfördelning 3 5 3
Övriga Funktioner
Grenkalkylering 4 5 0
Score: 201 Score: 162 Score: 106
MindView MindManager MindGenius

Olika vyer


Mindmapping är en icke-linjär form av brainstorming. Alla program för mindmapping som har recenserats skapar kartor som kan visas i olika typer av vyer. Det är ofta fördelaktigt att granska informationen i olika vyer, beroende på publik och syfte. En vanlig vy bland de recenserade mindmapping-programmen är Gantt-schemat. MindView innehåller 6 st utbytbara vyer, inklusive det omfattande Gantt-schemat, skiss- och tidslinjevyn. Med alla tre mindmapping-verktygen kan du visa idéerna i olika riktningar såsom, höger, vänster eller i ett organisationsschema.

Exempel på vyer som finns tillgängliga i mindmapping-programmet MindView

views

Mindmapping och MS Office


En mycket viktig faktor när det gäller mindmapping-program är vad du kan göra med din mindmap när den är färdig. Exempelvis är möjligheterna att kunna förvandla den till en skiss i Word, eller att kunna exportera den till Powerpoint, mycket betydelsefulla. Detta gör att du sparar tid, ökar din produktivitet och viktigast av allt, bibehåller ROI (Return on Investment) för ditt mindmapping-program.

MS Word


Vid en jämförelse med de övriga programmen hade MindView en mer professionell export till Word med en polerad, malldriven Word-integration. Vid import från Word gjorde både MindView och MindJet bra ifrån sig vid import av Word-dokument som mindmaps. Vid import med MindGenius däremot behöll importen till Word inte samma rena stil som de andra två programmen.

MS PowerPoint


När det kom till att exportera en mindmap till PowerPoint exporterade MindView och MindGenius grenstrukturen till PowerPoint automatiskt, medan MindJet tvingar dig att välja vilka grenar du vill exportera som enstaka bilder. Återigen visade sig MindView ha den mest stilrena integrationen när det gällde både import och export till och från PowerPoint.

MS Excel


MindViews export till Excel, i kombination med programmets kalkyleringsmodul visade sig ha många fördelar. Även om MindGenius exporterade till Excel på ett bra sätt, var det den grenrelaterade kalkylatorfunktionen hos MindView som var mest imponerande. MindJet inkluderar nu en beräkningsmodell liknande MindViews och de har förbättrat exporten till Excel. MindView har dock en unik funktion som kallas "Constants" vilket gör deras kalkyleringsmodul och Excel-export mycket mer effektiv.

MS Outlook


Outlook-integrationen i MindJet låter användaren visa aktiviteter och kalendermöten som gren-data eller som grenar på en mindmap. MindJet är också mer integrerad med SharePoint än övriga två, men det är utanför ramarna för denna recension. MindView erbjuder en Outlook-integration som låter användaren distribuera uppgifter och synkronisera avslutningsnivåer via Outlook.

MS Visio and MS Project


För de som är intresserade av flödesscheman erbjuder MindGenius integration med Visio. Vad gäller MS Projekt-integration skickade alla tre programmen över information (WBS) på ett bra sätt. Däremot kunde MindGenius och MindView skicka mer detaljerad information om uppgifter.

Använda Mindmapping för projektledning


Mindmapping används ofta av projektledare för att skapa WBS (Work Breakdown Structure) och föra över sådan information till MS Project eller till ett inbyggt Gantt-schema, vilket är vad denna program-recension i huvudsak fokuserar på. Alla tre programmen; MindView, MindJet och MindGenius låter användaren lägga till aktivitets-information på mindmap-grenarna och fördela resurserna till respektive gren. MindView stödjer nu enskilda resurskalendrar samt kalenderprojekt, vilket gör schemaläggning mer exakt. När informationen överförs till det inbyggda Gantt-schemat, går både MindGenius och MindView över till en fullskärms-vy av Gantt-schemat.

Detta är viktigt för projektledare som behöver få en överblick av det aktuella projektet. Även om MindJet erbjuder en delad vy som låter dig arbeta i mindmap- och Ganttläget samtidigt, visade det sig vara svårt att få en överblick av projektet. Gantt-schemana i MindView och MindGenius kan jämföras med en nedminskad version av MS Projekt, då de innehåller de flesta av de mest använda funktionerna i MS Projekt. MindJets Gantt-schema saknar restriktioner och håller inte samma klass som de andra två recenserade mindmapping-programmen.

I alla 3 programmen finns begränsningar hos deras inbyggda Gantt-scheman när det kommer till resurshantering, utjämning och normalisering (base lining), vilket är anledningen till att integreringen med MS Projekt är så användbar. MindView erbjuder lovande alternativ genom att skapa tydliga projektrapporter med olika instrumentbräden och genom att låta användare konvertera Gantt-schemat till en tidslinje över projektet, som en alternativ vy över projektplanen.

Mindmapping för förbättrat samarbete


Det är numera möjligt för arbetsgrupper att samarbeta med hjälp av mindmaps online från olika platser, som en del av brainstorming-möten, projektuppdateringar eller till och med som ett sätt att dela information med klienter. Tidigare har den här tekniken endast varit tillgänglig via mindmapping-verktyg online, men med utvecklandet av arbetsmiljöer på internet, har tekniken även blivit tillgänglig när man jobbar med mindmapping-program av skrivbordstyp.

Genom att använda MindJets webapplikation och MindViews Shared Workspace, kan användare spara en mindmap online och arbeta direkt via sitt skrivbordsprogram. Multianvändar-redigering i realtid möjliggörs med hjälp av den virtuella arbetsplatsen. MindJets webapplikation erbjuder en mindre webbapplikation för mindmapping och låter dig arbeta med dina mindmaps även när du inte sitter vid ditt vanliga skrivbord. MindViews Shared Workspace erbjuder distribuering av uppgifter till olika resurser, samt återkoppling, utan att något epostsystem behövs. För att säkra delar som inte får ändras, låter MindView användarna låsa grenar för att förhindra att någon annan går in och gör ändringar. MindGenius har inget verktyg för samarbete i nuläget.

Slutsats


Slutsatsen av den här recensionen av professionella program för mindmapping är att alla tre program erbjuder imponerande funktioner för mindmapping och projektledning. MindView tog hem flest poäng i denna recension på grund av den sömlösa integreringen med MS Office, samt dess överskådliga och tydliga vyer. Vi fann dessutom att MindView är otroligt lätt att använda vilket gör det möjligt för användaren att arbeta snabbare och mer effektivt. MindJet kom 2:a, och erbjuder faktiskt avancerade funktioner såsom tillgång till databaser, men dessa avancerade funktioner kanske ändå inte är nödvändiga för den genomsnittliga företagsanvändaren.

MindJet säljs som ett paket inklusive skrivbordsversion, mobilapp och webbversion i ett paket, det säljs dock endast genom prenumeration. MindGenius fick lägst poäng i förhållande till sina konkurrenter, men är också det billigaste programmet. MindGenius kan köpas för $235, medan MindView 6 och MindManager kostar $379. Om man betänker vilket program som ger mest valuta för pengarna, tycker vi att MindView är det bästa valet när det gäller mindmapping-program.

©2022 - MindMapping.com. All rights reserved.