Mind Mapping

Syftet med denna sida är att informera dig om Mind Mapping och ge dig idéer som kan hjälpa dig att skapa och dra nytta av Mind Maps

Vad är Mind Mapping?


mind mapping

Mind mapping är ett mycket effektivt sätt att hjälpa din hjärna att ta in information och plocka bort information. Mind mapping är en kreativ och logisk metod för att föra anteckningar och göra anteckningar som bokstavligen "kartlägger" dina idéer.

Alla Mind Maps har några faktorer gemensamt. De har en naturligt organisatorisk struktur som strålar ut från mitten och använder sig av streck, symboler, ord, färger och bilder enligt enkla, hjärn-vänliga koncept. Mind mapping omvandlar en lång lista av enahanda information till ett färgglatt, minnesvärt och väldigt organiserat diagram som fungerar i linje meddin hjärnas naturliga sätt att arbeta.

Ett enkelt sätt att förstå en Mind Map är genom att jämföra den med en stadskarta. Stadens centrum representerar huvudidén; huvudgatorna som utgår från centrum representerar nycklarna i din tankeprocess; de mindre vägarna förgreningarna representerar dina underordnade tankar, och så vidare. Speciella bilder eller former kan representera intressanta sevärdheter eller speciellt relevanta idéer.

Din Mind Map är den externa speglingen av ditt eget strålande eller naturliga tänkande möjliggjort av en kraftfull grafisk process, vilken är som en universalnyckel som låser upp din hjärnas dynamiska potential.

De fem viktigaste karaktärsdragen för Mind Mapping:


  • Den huvudsakliga idén, kärnan eller huvudämnet utgörs av en bild I mitten
  • De viktigaste underämnena strålar ut från den centrala bilden som 'grenar'
  • Varje gren omfattar en nyckelbild eller ett nyckelord som ritas alternativt skrivs vid dess anvisade streck
  • Mindre viktiga ämnen representeras av 'kvistar' på en relevant gren
  • Grenarna bildar en sammanhängande nodal struktur
mind mapping

Upphovsrätt © 2019 mindmapping.com Alla rättigheter förbehållna. Sitemap