Om Mind Mapping

På denne side kan du finde oplysninger om Mind Mapping samt ideer, du kan bruge til at udarbejde og udnytte Mind Maps.

What is Mind Mapping?


mind mapping

Mind Mapping er en meget effektiv metode til at få oplysninger ind i og ud af hjernen. Det er en kreativ og logisk metode til at tage og bearbejde noter, der i bogstaveligste forstand tegner et kort over dine ideer.

Alle Mind Maps har visse ting til fælles. De har en naturlig organisationsstruktur, der udstråler fra centeret og bruger linjer, symboler, ord, farver og billeder i overensstemmelse med enkle begreber, som er naturlige for hjernen. Et Mind Map omdanner en lang liste over monotone oplysninger til et farverigt og velorganiseret diagram, der er let at huske og fungerer i overensstemmelse med hjernens naturlige måde at gøre tingene på.

Det er let at forstå Mind Mapping, hvis man sammenligner det med et kort over en by. Byens centrum er hovedideen. Hovedvejene fra centrum er de vigtigste tanker i tankeprocessen. Bivejene og stikvejene er de sekundære tanker – og så videre. Punkter af særlig interesse eller særligt relevante ideer kan vises med billeder eller former.

Et Mind Map er et udvendigt spejl af dine naturlige tankeprocesser og følger det samme mønster (Radiant Thinking). Dette opnås med den effektive grafiske proces, der fungerer som en universalnøgle til at frigøre hjernens dynamiske potentiale.

De fem vigtigste egenskaber ved Mind Mapping:


  • Hovedideen, emnet eller fokus er udkrystalliseret i et centralt billede.
  • Hovedtemaerne udstråler fra det centrale billede som "grene".
  • Grenene indeholder et centralt billede eller nøgleord, der tegnes eller skrives på forbindelseslinjen.
  • Mindre vigtige emner vises som "kviste" på den pågældende gren.
  • Grenene udgør en struktur med forbundne punkter.
mind mapping

Ophavsret © 2019 mindmapping.com. Alle rettigheder forbeholdes. Sitemap