Tankekart i undervisning

Lærere og studenter har i flere år laget konseptkort og tankekart på papir. Visuelle programmer, særlig programmer til tankekart, har automatisert denne prosessen så brainstorming så forskjellige begreper kan struktureres mer effektivt som ideer eller grener. Programmene gjør det mulig å lage langt større tankekart og grenene kan lett omorganiseres ved å trekke dem og slippe dem et annet sted. Noen programmer til å lage tankekart kan integreres med Microsoft Office så studentene kan konvertere ideene sine til andre dokumenter, for eksempel Word eller PowerPoint. Tankekart brukes ofte til følgende i undervisning:

mind mapping

Forskning på tankekart og pilotprosjekter


Det er et faktum at det å jobbe med tankekart hjelper studentene til å organisere ideene sine og forstå begreper. Siden en disposisjon er kronologisk, kan et tankekart være vanskelig å jobbe med for studenter som sliter med prosessen. Derimot er et tankekart mer en fri og ikke-kronologisk metode til å organisere materialet, noe som gjør prosessen mer sammenhengende, spesielt for studenter som ikke er prosessorienterte – men visuelt orienterte.

En undersøkelse utført av det amerikanske The National Reading Panel (NRP) i 2000 med tittelen Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading Instruction viste at broken av visuelle organiseringsverktøyer var en av de syv mest effective måtene for studenter til å huske material på.

Det amerikanske Institute for the Advancement of Research in Education (IARE) på AEL utførte I 2003 en undersøkelse med tittelen Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research. Undersøkelsens konklusjon var at grafiske organiseringsverktøyer:

  • Forbedrer forståelse av det leste
  • Forbedrer studentenes resultater
  • Forbedrer evnene til å lære og tenke
  • Forbedrer hukommelsen
  • Støtter teorien om kognitiv læring
"Kognitive lærere har i årevis utforsket organiserte ideer og konsepter i grafiske mønstre. Tankekart bygger en prosesstruktur eller et «kart» over innholdet i materialet man har innsamlet, deretter organiserer man det for utvikling. Litt forenklet er konstruktivisme filosofien om at vi lærer ved å organisere nye konsepter og ideer i forhold til vår egen erfaring. Tankekart avspeiler den konstruktivistiske teorien. Forsking har vist at det å lage tankekart forbedrer evnen til å tenke, huske og lære. Lehigh har nylig kjøpt programmet MindView som løfter tankekartet til et nytt nivå"

- Johanna Brams, MSEDT, Lehigh University, USA

David A. Boley – prosessor ved Johns Hopkins Univeristy – har hatt et pilotprosjekt blant sykepleierstudenter. Studentene ble delt inn i to grupper, den ene bruke tankekart mens den andre gruppen fortatte med sine vanlige læringsmetoder. Undersøkelsens konklusjon var at de som brukte tankekart:

  • Forbedret læringensstimuleringen betydelig
  • Hadde en positiv påvirkning i læringsprosessen
  • Hadde en forbedring på 12 % på prøveresultater

Da gruppen som ikke brukte tankekart ble introdusert til samme metode, ble resultatene deres bedre, noe som bekrefter konklusjonen.

Opphavsrett © 2019 mindmapping.com Alle rettigheter reservert. Sitemap