Tankekart

Meningen med denne nettsiden er å informere deg om tankekart og gi deg ideer som kan hjelpe deg med å lage og dra nytte av tankekart.

Hva er tankekart?


mind mapping

Et tankekart er en veldig effektiv måte å samle og motta informasjon på, det er en veldig kreativ og logisk metode å ta notater og bearbeide notater på, et tankekart lager bokstavelig talt et kart over ideene dine.

Alle tankekart har noe til felles. De har en naturlig organisering som stråler ut fra sentrum og bruker linjer, symboler, ord, farger og bilder i henhold til enkle metoder som er vennlige for hjernen din. Et tankekart konverterer en lang liste av monoton informasjon til et fargerikt, minneverdig og svært organisert diagram som fungerer i tråd med hjernens naturlige måte å gjøre ting på.

Det er lett å forstå tankekart hvis du sammenligner det med et kart over en by. Byens sentrum representerer hovedideen; hovedveiene fra senteret representerer de viktigste tankene dine, de sekundære veiene representerer dine sekundære tanker og så videre. Ideer med spesiell interesse kan vises med bilder eller figurer.

Tankekartet er speilet av din naturlige tenkning tilrettelagt med en kraftig grafisk prosess som fungerer som en universalnøkkel til å låse opp det dynamiske potensialet i hjernen.

Tankekartets fem viktigste egenskaper:


  • Hovedideen, emnet eller fokuset krystallisert i et sentralt bilde.
  • De viktigste tankene utstråler fra det sentrale bildet som «grener».
  • Grenene inneholder et sentralt bilde eller nøkkelord som tegnes eller skrives på forbindelseslinjen.
  • Mindre viktige emner skrives som kvister på den aktuelle grenen.
  • Grenene danner en struktur med knutepunkter.
mind mapping

Opphavsrett © 2019 mindmapping.com Alle rettigheter reservert. Sitemap