MindMapping.com

Mind Mapping Software

Anmeldelse av tankekartprogrammer


Profesjonell anmeldelse av programmer til tankekart


En anmeldelse gjennomført av Andrew Makar fran TacticalProjectManagement.com


Vurdering av tankekartprogrammer

Vurderinger

Ikke tilgjengelig: 0 Dårligst: 1 Under gjennomsnittet: 2 Gjennomsnittlig: 3 Over gjennomsnittet: 4 Best: 5
MindView MindManager MindGenius
Sum: 201 Sum: 162 Sum: 106
Plattform
PC Ja Ja Ja
Mac Ja Ja Nei
iPad Nei Ja Ja
Web Ja Ja Nei
Formater
Venstre/høyre 4 4 3
Høyre/venstre 4 3 3
Ovenfra og ned (WBS) 5 5 3
Organisasjonskart 4 5 3
Disposisjon 5 3 0
Gantt 5 3 4
Tidslinje 5 0 0
Microsoft integrering
MS Word
Eksport 5 3 2
Import 4 4 1
MS PowerPoint
Eksport 4 2 3
Import 4 0 0
MS Excel
Eksport 5 3 4
Import 3 0 0
MS Outlook
Eksport 4 5 4
Import 4 4 2
MS Project
Eksport 5 2 3
Import 5 2 3
Ytterligere eksportmuligheter
PDF 3 5 3
HTML 5 1 4
Funksjoner
Legge ved notater 5 5 3
Vedlegg/Hyperkoblinger 5 3 4
Visuell tilpassing 4 5 3
Multi-Mapping 3 5 3
Sammenbundne linjer 4 4 4
Filter 5 5 4
Presentasjonsmodus 3 4 2
Fokusvisning/ Grenfokus 5 5 3
Samarbeid 5 2 0
Prosjektledelse funksjoner
Tildele oppgaveinformasjon i kartvisning 4 5 4
Gantt-diagram 5 2 3
Tildele ressurser 4 3 4
Innsatsdrevne oppgaver 4 3 0
Set mål 5 5 5
Angi begrensninger 5 2 5
Angi avhengighet 5 4 5
Prioritetsnivåer 4 3 4
Prosjektkalender 4 2 0
Resource Calendars 4 0 0
Task Modes 4 2 0
Prosjektrapport 5 3 0
Indikatorer 2 3 0
Samarbeid
Nettbasert arbeidsplass 3 5 0
Nettbasert oppgavestyring 4 4 0
Gratis visning 1 5 2
SharePoint integrering 2 5 0
Flerbruker redigering 4 4 0
Låse grener 3 0 0
Oppgavedistribusjon 3 5 3
Andre funksjoner
Beregning av grener 4 5 0
Sum: 201 Sum: 162 Sum: 106
MindView MindManager MindGenius

Anmeldelsesobjekter


I denne anmeldelsen av tankekartprogrammer, evaluerte vi profesjonelle skrivebordsprogrammer som har en tendens til å være mer produktive på grunn av sin MS Office-integrasjon prosjektledelsesfunksjoner. Vi har valgt å anmelde MindJet (tidligere het den Mind Manager), MindView 5 Business, og MindGenius Business 4, ettersom de skiller seg ut, du kan også selv vurdere å bruke iMindMap og MindMapper. Med alle disse programmene, er prosessen med å skape tankekart langt enklere enn å tegne et tankekart på ark.

Alle disse tankekartprogrammene tillater brukerne å opprette tankekart enkelt. Profesjonelle tankekartprogrammer er ofte brukt for prosjektledelse, kunnskapsforvaltning, kjører møter mer effektivt, og styrker gruppesamarbeidet. Derfor er anmeldelsen fokusert på funksjoner som er viktige for disse områdene.

Både MindJet og MindView er tilgjengelig for PC og som en begrenset Mac-versjon. MindGenius er bare tilgjengelig for PC. MindJet inkluderer en svært svak versjon for iPad, mens MindGenius og MindView virker på iPad gjennom integrasjon med iThoughts. MindJet er også tilgjengelig som en web-basert løsning, men den er begrenset i forhold til skrivebordsprogrammet.

Forskjellige visninger


Tankekart er en u-linær brainstorming måte. Alle tankekart programvarene som er anmeldt tillater kartene å lage endringer til forskjellige visninger. Ofte er det viktig å gjennomgå informasjonen som registreres i ulike visninger, avhengig av publikum og forhold. Et felles syn blant de anmeldte tankekart programmene er Gantt-Diagrammet. MindView inneholder 6 utskiftbare visninger inkludert omfattende Gantt-diagram-, disposisjons- og tidslinjevisning. Alle tre tankekart verktøyene tillater deg til å se ideene i retninger som høyre, venstre eller som en organisasjonskart.

Eksempel på visninger i MindView

views

Tankekart og MS Office


En svært viktig faktor i programmer til tankekart, er hva du kan gjøre med tankekartet når det er ferdig. For eksempel er muligheten til å omgjøre tankekartet til en disposisjon og eksportere det til PowerPoint og Word en enorm fordel. Dette gjør at du sparer tid, får produktivitet, og aller viktigst - får avkastning på ditt tankekartprogram.

MS Word


I forhold til de andre programmer, hadde MindView en mer profesjonell eksport til Word, det benytter en polert, mal drevet av Word integrering. Når du importerer fra Word, gjør både MindView og MindJet det bra. MindGenius beholder ikke et importert Word-dokument i en ren stil som i de 2 andre programmene.

MS PowerPoint


Når det kom til å eksportere et tankekart til PowerPoint, eksporterte MindView og MindGenius grenstrukturen til PowerPoint automatisk, mens MindJet tvinger deg til å velge grenene du ønsker eksportere som lysbilder. MindView viste seg igjen å ha den mest integrasjonen når det kom til både import og eksport til PowerPoint.

MS Excel


MindViews eksport til Excel kombinert med en programberegningsmodul viste seg å være en fordel. Selv om MindGenius hadde en fin Excel-eksport, er grenberegningsfunksjonen i MindView det som gjorde den mest imponerende. MindJet inkluderer en beregningsmodul lik MindViews, og de har forbedret deres eksport til Excel, men MindView har en unik funksjon som heter «Konstanter» som viste seg å gjøre sin bergeningsmodul og Exceleksport mer effektiv.

MS Outlook


Outlook integrasjonen som tilbys av MindJet tillater brukere å vise oppgaver og møter som grendata. MindJet er også mer integrert med SharePoint enn de andre to programmene, men det er utenfor omfanget for denne anmeldelsen. MindView gir Outlook integrasjon som tillater brukere å fordele arbeidsoppgaver og synkronisere ferdigstillelse nivåer i Outlook.

MS Visio og MS Project


For de som er interessert i flytskjemaer tilbyr MindGenius integrasjon til Visio. Når det gjelder MS Project-integrering overfører alle tre program informasjon (WBS) over til Project helt fint. Men MindView og MindGenius var i stand til å overføre mer detaljert aktivitetsinformasjon.

Bruke tankekart til prosjektledelse


Tankekart er ofte brukt av prosjektledere for å skape WBS og overføre informasjon til MS Project eller et innebygd Gantt-diagram, som er et av de primære fokus i denne anmeldelsen. Alle de tre programmene, MindView, MindJet og MindGenius tillater brukere å legge informasjon i tankekartets grener og tildele ressurser henholdsvis. MindView støtter nå individuelle ressurskalendere samt prosjektkalendere, som gjør planlegging mer nøyaktig. For overføring av informasjon i det innebygde Gantt-diagrammet, bytter både MindGenius og MindView over til en fullstendig visning av Gantt-diagrammet. Dette er viktig for prosjektledere som trenger å se en full oversikt over prosjektet.

Selv om MindJet inneholder en delt visning som lar deg arbeide i tankekart og Gantt-diagrammet på samme tid, viste det seg å bli vanskelig å få en prosjektoversikt. Gantt-diagrammer i MindView og MindGenius kan sammenlignes med en Light-versjon av programmet MS Project, som tilbyr de fleste av de mest brukte funksjonene i MS Project. MindJets Gantt-diagram mangler begrensninger og når ikke opp til fullt nivå med de andre to programmene.

I alle de 3 anmeldte programmene, er det begrensninger med disse innebygde Gantt-diagrammene når det gjelder ressursutjevning og base forming, noe som er grunnen til at integrering til MS Project er så gunstig. MindView tilbyr lovende alternativer ved å opprette omfattende prosjektrapporter med ulike overskrifter og tillater brukere å konvertere Gantt-diagrammet til en tidslinje for prosjekt, som en alternativ visning for prosjektvisningen

Tankekart for å forbedre samarbeidet


Det er mulig for grupper å samarbeide på tankekartene på Internett, i brainstorming, prosjektmøter eller til å dele informasjon med kunder. Denne teknologien var tidligere bare tilgjengelig med nettbasert tankekartverktøy; men gjennom etableringen av elektroniske arbeidsområder, er dette nå tilgjengelig gjennom et skrivebordsprogram.

Å bruke MindJet for nett og MindViews delte arbeidsområde, kan brukere lagre et tankekart online og arbeide tilkoblet eller direkte fra deres skrivebordsprogram. Flerbrukerredigering i sanntid er gjort mulig gjennom nettbaserte arbeidsrom. MindJet for nett tilbyr et mindre nettbasert tankekart program og lar deg jobbe på tankekartet når du er borte fra skrivebordet. MindViews delte arbeidsområde distribuerer ressurser og rapporterer tilbake uten et e-postsystem. For å sikre områder som ikke skal endres, tillater MindView å låse grener så andre brukere ikke kan redigere de. MindGenius tilbyr ikke et samarbeidsverktøy på dette tidspunktet.

Konklusjon


Konklusjonen på denne programvareanmeldelsen er at alle de tre programmene tilbyr imponerende funksjoner. MindView scoret høyest i denne anmeldelsen på grunn av sin sømløse integrasjon med MS Office. I tillegg til integrasjonen var MindView den enkleste å bruke, slik at brukerne kan arbeide mer effektivt. På andreplass kom Mind Manager, de fikk noen poeng for samarbeidet via den nettbaserte versjonen, men gjennomgangen av de resterende funksjonene var ikke særlig imponerende.

NovaMind rangerte lavest i denne anmeldelsen, NovaMind er den billigste og kan kjøpes for 149 dollar mens MindView selges for 249 dollar. MindJet har gått over til en abonnementsmodell og koster 30 dollar i måneden. Når vi skal si hvilket produkt som gir deg mest igjen for pengene, føler vi at MindView er det beste valget til å lage tankekart på Mac.

©2021 - MindMapping.com. Alle rettigheter reservert.