Theorie achter de Mindmap

Wanneer je over de natuur en de werking van je geheugen leest, en wat het brein verder voor belangrijke taken draagt, zul je beseffen dat dit deze capaciteit buitengewoon is. De Mind Map is een hulpmiddel, ingezet om je te verleiden, verblijden, stimuleren en om je uit te dagen. Je zult enkele verbazingwekkende feiten over je brein en haar functie te weten komen, en je zult de eerste grote stappen in de weg naar vrijheid in je gedachten zetten dankzij Mind Mapping.

Wat is een Mindmap?


Een Mindmap is een zeer effectieve manier om informatie in en uit je brein te zetten – het is een creatieve en logische manier van het maken van aantekeningen en het maken van aantekeningen zet je ideeën letterlijk op papier.

Alle Mind Maps hebben enkele dingen gemeen. Ze hebben een natuurlijke structuur in de organisatie, welke is gericht vanuit het centrum door het gebruik van lijnen, symbolen, woorden, kleuren en afbeeldingen volgens eenvoudige, hersenvriendelijke concepten. Een Mindmap zet een lange lijst van eentonige informatie om in een kleurrijke, gedenkwaardige en zeer goed georganiseerde diagram die in lijn werkt met de natuurlijke werkwijze van je brein.

Één simpele manier om een Mindmap te begrijpen, is door het te vergelijken met de kaart van een stad. Het centrum van de stad stelt het hoofdonderwerp voor; de grote wegen die vanuit het centrum leiden, stellen de belangrijkste gedachten in jouw gedachtegang voor; de kleinere wegen of vertakkingen staan voor jou tweede gedachten, enzovoort. Speciale afbeeldingen of vormen interessante herkenningspunten of relevante ideeën voorstellen.

De Mindmap is de uiterlijke spiegeling van je eigen natuurlijke gedachtegang, gestuurd door een krachtig grafische proces, welk de belangrijkste sleutel naar het ontgrendelen van jouw dynamische hersenpotentiaal vormt.

De vijf onmisbare kenmerken van Mind mapping:


  • Het algemene idee, onderwerp of focus is in een centrale afbeelding genesteld
  • De algemene thema's zijn gericht vanuit de centrale afbeelding als vertakkingen
  • De vertakkingen stellen een algemeen idee of een sleutelwoord voor, getekend of weergegeven op de bijbehorende lijn
  • Onderwerpen met minder belang worden weergegeven als 'twijgjes' van de bijbehorende vertakking
  • De vertakkingen vormen een verbonden, knobbelige structuur.
mind mapping theory

De natuurlijke opbouw van het brein en de vondst van de Mindmap

Helder denken – een duidelijkere, meer natuurlijke en efficiëntere manier van het gebruiken van onze hersenen.


Wat gebeurt er in jouw brein, wanneer je een rijpe peer proeft, aan bloemen ruikt, naar muziek luistert, een video bekijkt, een geliefde aanraakt of je eenvoudig iets herinnert? Het antwoord is zowel eenvoudig als enorm ingewikkeld. Ieder gedeelte van informatie dat de hersenen binnenkomt via zintuigen, geheugen of gedachten, wat dus ieder (stuk) woord, getal, code, eten, geur lijn, kleur, afbeelding, ritme, noot en structuur kan bevatten, kan worden voorgesteld als een centraal punt, waaruit tientallen, honderden, duizenden, zelfs miljoenen vertakkingen en haken komen.

Iedere haak stelt een associatie voor, en iedere associatie heeft een eigen oneindige pijl van links en verbindingen. Vanuit deze enorme mogelijkheid om informatie te verwerken en dit leervermogen ontstaat het concept dat Helder Denken heet. Dit is de kern van de Mindmap. Het Helder Denken door jouw brein mag dus gezien worden als een reusachtige machine, die vertakkingen verenigt – een super biologische computer met gedachtegangen die uitlopen van een virtueel oneindig aantal data nodes.

Grensverleggend Onderzoek naar de Linker en Rechter Hersenhelften


Bijna op het moment dat de Mindmap in gebruik genomen waren, bevestigde een ander gigantisch stuk wetenschappelijk onderzoek hun waardigheid als breincompatibele denkmethode. In Californië bevestigde Dr. Roger Sperry, die een Nobelprijs won voor zijn onderzoek, dat het evolutionaire laatste deel van het brein, het 'denkvermogen' van de Cerebrale Cortex, was verdeeld in twee grote hersenhelften, en deze hersenhelften voerden een uitgebreid aantal intellectuele taken, genaamde corticale vaardigheden, uit. Deze taken bevatten: Logica, Ritme, Kleur, Lijsten, Dagdromen, Getallen, Verbeelding, Woorden en Gestalt (het zien van het totaalplaatje).

Sperry's eigen onderzoek bevestigde dat hoe meer deze activiteiten werden toegepast, hoe coöperatiever ons brein werd, waarbij iedere intellectuele vaardigheid als verbetering van andere intellectuele gebieden geldt. Wanneer je bezig bent met Mind Mapping® ben je de fundamentele geheugenkrachten en informatieverwerkers niet alleen aan het trainen, je gebruikt ook je geweldige hoeveelheid corticale vaardigheden.

De Mindmap is zelfs nog krachtiger gemaakt door het gebruik van de linker en rechter breindenkende hulpmiddelen, die de duidelijkheid, structuur en organisatie van jouw denken verbeteren. En omdat de Mindmap het gebruik van hulpmiddelen van Verbeelding, Associatie en Locatie constructief gebruikt, net als de hulpmiddelen van de linker en rechter hersenhelft, stimuleert, kun je een Mindmap zien als het ultieme hulpmiddel dat alle belangrijke en mogelijke manieren van denken in een eigen structuur bevat.

De Kracht van Afbeeldingen bij Mind Mapping


Als het Helder Denken van het brein kan worden gezien als de 'linker corticale vaardigheden' van woorden, kan dezelfde kracht dan toegepast worden op de 'rechter corticale vaardigheden' van verbeelding en afbeeldingen? In 1970 publiceerde Scientific American Ralph Haber's onderzoek, dat liet zien dat individu' 85 tot 95 procent van afbeeldingen nauwkeurig kunnen onthouden. Er is een bekend gezegde, "Een beeld zegt meer dan duizend woorden".

theory of mind maps

We associëren en onthouden afbeeldingen, omdat ze gebruik maken van een geweldige diversiteit van je corticale vaardigheden, voornamelijk verbeeldingen. Afbeeldingen kunnen suggestiever zijn dan woorden, maar ook preciezer en krachtiger in het ontstaan van een reeks associaties, waarbij het creatief denken en je geheugen verbetert. Deze uitvindingen ondersteunen het feit dat de Mindmap een uniek, geschikt hulpmiddel is. Niet alleen gebruikt het beelden, het is een beeld.

Tony Buzan en Mind Mapping


Hoewel mensen kaarten met een afbeelding als centrum voor grafische organisatietechnieken al eeuwenlang gebruiken, heeft de Britse psychologie auteur Tony Buzan getracht de oorsprong van de Mindmap te claimen. Hij beweert dat 'traditionele' hoofdpunten van de lezer verwachten dat hij informatie van links naar rechts en van boven naar onderen leest, terwijl het brein een voorkeur heeft voor het lezen van de pagina in zijn geheel. Tony Buzan gebruikt ook algemene aannamen over de hersenhemisferen, om het exclusieve gebruik van mind mapping zo beter voor de dag te laten komen ten opzichte van andere manieren van het maken van aantekeningen.

Tony Buzan heeft verschillende geregistreerde handelsmerken op de Mindmap en Mind Mapping.

Copyright © 2019 mindmapping.com Alle rechten voorbehouden. Sitemap