Mind Mapping in het Onderwijs

Onderwijzers en leerlingen maken al jaren concept maps en mindmaps op papier. Visuele software applicaties, voornamelijk mind mapping hulpmiddelen, zijn geautomatiseerd in dit proces, waardoor het een stuk efficiënter werd om concepten te brainstormen als ideeën of vertakkingen. Dit staat veel grotere mindmaps toe, maar zorgt ook voor de mogelijkheid om branches eenvoudig te reorganiseren, door ze te laten verschijnen op de kaart en ze te verbinden. Verder is het zo dat sommige mind mapping software applicaties goed te combineren zijn met MS Office, wat betekent dat studenten hun ideeën omzetten in andere documenten zoals Word of PowerPoint. In het onderwijs wordt mind mapping vaak gebruikt voor:

mind mapping

Mind Mapping Onderzoek en Pilotstudies


Het is een bekend gegeven dat werken met mindmaps studenten helpt met het organiseren van hun ideeën en het beter begrijpen van concepten. Doordat een overzicht sequentieel is, kan het lastig zijn om mee te werken, zeker voor studenten die moeite hebben met het proces. Mind mapping is een vrijere, niet-sequentiële manier om materialen te organiseren, het proces meer samenhangend te laten zijn; vooral voor studenten die wellicht niet proces georiënteerd zijn, maar visueel georiënteerd. Mind mapping wordt ook gezien als een behulpzaam middel waar bijvoorbeeld studenten met Asperger of dyslexie van zullen profiteren met de mind mapping software en diens methode.

Een studie, verricht door The National Reading Panel (NRP) in 2000 (Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading Instruction) liet zien dat het gebruik van visuele organisatiehulpmiddelen één van de 7 meest effectieve manieren was om de retentie van een student te verbeteren.

Het Institute for the Advancement of Research in Education (IARE) bij het AEL deed een onderzoek in 2003 genaamd: Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research. Dit onderzoek concludeerde dat grafische organisatoren:

  • Hun begrijpend lezen verbeteren
  • Profiteren van de prestatieniveaus van studenten
  • Denk- en leerstrategieën verbeteren
  • Hun retentie vergroten
  • De cognitieve leermethode ondersteunen
"Het organiseren van ideeën en concepten naar grafische patronen is jarenlang onderzocht door cognitieve onderwijzers. Mind Mapping creëert een processtructuur of "kaart" met betrekking tot de inhoud van het materiaal dat een persoon heeft verzameld, waardoor het dit organiseert voor ontwikkeling. Constructivisme, eenvoudig gezegd, is de filosofie dat we dingen aanleren door nieuwe concepten en ideeën, die in de buurt komen van onze eigen ervaringen, te organiseren. Onderzoek heeft aangetoond dat het ontwikkelen van mindmaps het denkvermogen, geheugen en leervaardigheden verbeteren. Kort geleden bemachtigde Lehigh een software programma genaamd MindView, wat het idee van Mind Mapping naar een hoger niveau tilt."

- Johanna Brams, MSEDT, Lehigh University, USA

Een pilotstudy voor studenten in een Verplegingsprogramma werd uitgevoerd door David A. Boley, Professor aan de John Hopkins University. Studenten werden onderverdeeld in twee groepen, één groep die mind mapping software en mind mapping templates gebruikte voor verschillende onderwerpen, en een andere groep die het met de gebruikelijke leermethoden deden. Dit onderzoek wees uit dat eerder gemaakte mindmaps:

  • Simulatieleren significant verbeterden
  • De leerervaring op positieve wijze beïnvloedden
  • Een toename van 12% in toetsscores produceerden

Toen de groep, die het mind mapping niet gebruikte, later werd geïntroduceerd in de mind mapping methode, namen hun prestaties gelijk met de resultaten toe.

Copyright © 2020 mindmapping.com Alle rechten voorbehouden. Sitemap