Teorin bakom Mind Maps

När du läser om hur minnet fungerar och om din hjärnas övriga viktiga funktioner, kommer du bli medveten om dess enorma kapacitet och potential. En Mind Map är ett verktyg som används för att locka, glädja, stimulera och utmana dig. Du kommer få ta del av en hel del förvånande fakta om din hjärna och dess funktioner, och du kommer ta de första stora stegen på vägen mot ett mer fritt tänkande.

Vad är en Mind Map?


En Mind Map är ett mycket effektivt sätt att hjälpa din hjärna att ta in information och plocka bort information. Mind mapping är en kreativ och logisk metod för att föra anteckningar och göra anteckningar som bokstavligen "kartlägger" dina idéer.

Alla Mind Maps har vissa gemensamma faktorer. De har en naturligt organisatorisk struktur som strålar ut från mitten och använder sig av streck, symboler, ord, färger och bilder enligt enkla, hjärn-vänliga koncept. Mind mapping omvandlar en lång lista av enahanda information till ett färgglatt, minnesvärt och väldigt organiserat diagram som fungerar i linje meddin hjärnas naturliga sätt att arbeta.

Ett enkelt sätt att förstå en Mind Map är genom att jämföra den med en stadskarta. Stadens centrum representerar huvudidén; huvudgatorna som utgår från centrum representerar nycklarna i din tankeprocess; de mindre vägarna förgreningarna representerar dina underordnade tankar, och så vidare. Speciella bilder eller former kan representera intressanta sevärdheter eller speciellt relevanta idéer.

Din Mind Map är den externa speglingen av ditt eget strålande eller naturliga tänkande möjliggjort av en kraftfull grafisk process, vilken är som en universalnyckel som låser upp din hjärnas dynamiska potential.

De fem viktigaste egenskaperna hos en Mind Map:


  • Den huvudsakliga idén, kärnan eller huvudämnet utgörs av en bild I mitten
  • De viktigaste underämnena strålar ut från den centrala bilden som 'grenar'
  • Varje gren omfattar en nyckelbild eller ett nyckelord som ritas alternativt skrivs vid dess anvisade streck
  • Mindre viktiga ämnen representeras av 'kvistar' på en relevant gren
  • Grenarna bildar en sammanhängande nodal struktur
mind mapping theory

Din hjärnas naturliga arkitektur och grunden för Mind Maps

Strålande Tänkande - ett klarare, mer naturligt och mer effektivt sätt att använda våra hjärnor


Vad händer i din hjärna när du känner smaken av ett moget päron, känner doften av blommor, lyssnar på musik, betraktar en flod, rör vid någon du älskar, eller helt enkelt drömmer dig bort? Svaret är både enkelt och otroligt komplext. Varje uns av information som når din hjärna, varje känsla, minne eller tanke, vilket innefattar varje ord, siffra, kod, maträtt, doft, streck, färg, bild, slag, not och struktur, kan representeras som en central oval från vilken det strålar tiotals, hundratals, tusentals, till och med miljontals av krokar.

Varje krok representerar en association och varje association har sin egen oändliga mängd länkar och kopplingar. Utifrån denna enorma förmåga att processa information och förmåga till inlärning kommer konceptet om Strålande Tänkande för vilket en Mind Map är en manifestation. Din hjärnas mönster för Strålande Tänkande kan därmed ses som en gigantisk Förgrenad Associations Maskin - en super biologisk dator med tankegångar som strålar från ett, bokstavligt talat, oändligt antal informationspunkter.

Första Klassens Research in i den Vänstra och Högra Hjärnhalvan


Nästan i samma stund som Mind Maps började användas dök en annan viktig vetenskaplig forskningsrapport upp som bekräftade nyttan av Mind Maps som en hjärn-kompatibel tankemetod. I Kalifornien, bekräftade Dr. Roger Sperry, som vann Nobelpriset för sin forskning, att den senast utvecklade delen av hjärnan, rent evolutionsmässigt, hjärnbarkens "tänkarluva", är indelad i två huvudsakliga halvor, och de halvorna utför en mängd olika intellektuella uppgifter, s.k. kortikala funktioner.

Dessa uppgifter innefattar: Logik, Rytm, Linjer, Färg, Listor, Dagdrömmande, Siffror, Fantasi, Ord, Helhetssyn. Sperrys egen research fastställde att ju mer dessa aktiviteter integrerades, desto mer samarbetsvillig blev hjärnans prestationsförmåga, då varje intellektuell förmåga förstärkte förmågan på andra intellektuella områden. När du använder Mind Mapping®, praktiserar och tränar du inte bara den grundläggande minneskapaciteten och informationsbeartbetningen, du använder även alla dina kortikala förmågor.

En Mind Map blir ännu mer verkningsfull genom att man använder alla verktygen I såväl höger som vänster hjärnhalva, vilket förstärker tydligheten, strukturen och organiseringen av dina tankar. Och eftersom en Mind Map på ett konstruktivt sätt använder verktygen för Fantasi, Association och Lokalisering, liksom verktygen för vänster och höger hjärnhalva, kan du betrakta en Mind Map som det ultimata tankeverktyget som inbegriper alla de mest betydelsefulla och potenta sätten att tänka, i en och samma struktur.

Betydelsen av Bilder


Om hjärnans förmåga till Strålande Tänkande kan appliceras till den 'vänstra kortikala funktionen' som gäller ord, kan samma styrka appliceras på den 'högra kortikala funktionen' som gäller fantasi och bilder? År 1970 publicerade Scientific American magazine Ralph Haber's forskning som visade att individer har en träffsäkerhet vad gäller att känna igen bilder, som ligger på mellan 85 och 95 procent. Det finns ett välbekant ordspråk som säger, "En bild säger mer än 1000 ord".

theory of mind maps

We associerar till och minns bilder eftersom de utnyttjar en stor mängd av de kortikala funktionerna, i synnerhet fantasin och föreställningsförmågan. Bilder kan vara mer frammanande än ord, mer precisa och potenta när det gäller att skapa en mängd associationer, och därmed förstärka det kreativa tänkandet samt minnet. Dessa upptäckter stödjer argumentet att en Mind Map är ett enastående lämpligt verktyg. Den inte bara använder sig av bilder. Den är i sig själv en bild.

Tony Buzan och Mind Mapping


Även om folk har skapat tankekartor med en bild I mitten och med en strålande radialt organiserad teknik, i århundraden, säger sig den brittiska psykologen och författaren Tony Buzan vara den som först gjorde en Mind Map. Han hävdar att 'traditionella' diagram/kartor kräver att läsaren scannar informationen från vänster till höger och uppifrån och ner, medans hjärnan naturligt föredrar att scanna hela sidan på ett icke-linjärt sätt. Buzan använder sig även av utbredda antaganden gällande hjärnhalvorna för att förorda användandet av mind mapping framför andra former av antecknande.

Tony Buzan har ett flertal registrerade varumärken vad gäller begrepp som Mind Map och Mind Mapping.

Upphovsrätt © 2019 mindmapping.com Alla rättigheter förbehållna. Sitemap