Mind Mapping med Datorer

Uppfinnandet av persondatorn har skapat en revolution vad gäller hur vi arbetar och tänker. En lång rad uppgifter som vi en gång gjorde med papper och penna, kan nu göras med hjälp av en PC och det gäller även skapandet av Mind Maps.

Funktioner som gör Mind Mapping på datorn så attraktivt är:


  • Information kan läggas till lika fort som du kan skriva – och det blir snyggt!
  • Att redigera alla delarna av en Mind Map är lätt, och du behöver inte göra om hela din Mind Map.
  • Clipart, digitala bilder, audio och videoklipp kan enkelt läggas till.
  • Färger kan läggas till ord eller grenar för att förstärka associationer.
  • Kopplingar visas med lättskapade länkar eller pilar.
  • En stor Mind Map kan delas upp och länkas till en ny Mind Map-fil.
  • En Mind Map behöver inte anpassas efter ett pappers begränsningar.

Upphovsrätt © 2019 mindmapping.com Alla rättigheter förbehållna. Sitemap