MindMapping.com

Mind Mapping Software

Mind Mapping-Program - Recension


Mind Mapping för Mac – Målet med Recensionen

I denna recension över mind mapping-program för Mac, har vi utvärderat professionella Mac-applikationer avsedda för desktopanvändning, vilka tenderar att ha flera och mer produktiva funktioner. Detta på grund av deras integration och funktionalitet i kombination med MS Office. För denna recension utvärderades de tre mest populära mjukvaruprogrammen för Mac, inom mind mapping: MindManager 9 Mac, MindView 6 Mac och NovaMind 6 Mac. Även om dessa sticker ut kan det även finnas anledning att titta närmare på iMindMap och MindNode.

Alla dessa applikationer gör mind mapping-processen mycket enklare än om man skulle rita sina maps för hand, på papper. Det finns några uppenbara skillnader mellan hur de olika applikationerna formger tankekartorna och det ska vi titta närmare på lite längre fram i recensionen. Eftersom professionell mjukvara för mind mapping ofta används för brainstorming, för att effektivisera möten, hantera kunskap eller för att förbättra gruppsamarbeten, fokuserar denna recension på de funktioner som är viktiga och relevanta i dessa sammanhang


Mind Mapping - Översiktstabell

Kategoribetyg

Ej Tillgänglig: 0 Sämst i Klassen: 1 Under Medel: 2 Medel : 3 Över Medel: 4 Bäst i Klassen: 5
MindView MindManager Novamind
MindView MindManager NovaMind
Totalt: 93 Totalt: 63 Totalt: 36
Platform
Mac Ja Ja Ja
iPad Ja (iThoughts) Ja Ja (iThoughts)
Map Format
Vänster/Höger 4 4 2
Höger/Vänster 4 0 2
Uppifrån & Ner (WBS) 5 4 2
Organiserat Schema 4 4 2
Disposition/Skiss 5 1 1
Tidslinje 5 0 2
Microsoft Integration
MS Word
Export 5 4 4
Import 4 2 0
MS PowerPoint
Export 5 3 3
Import 3 0 0
KeyNote
Export 0 3 0
Import 0 0 0
Övrig export
PDF 4 2 2
RTF 5 3 0
HTML 5 1 0
Mindmap-funktioner
Lägga Till anteckningar 5 3 3
Bilagor/Hyperlänkar 4 3 3
Visuell anpassningsförmåga 5 3 3
Multi-Mapping 3 4 3
Relationslinjer 4 3 4
Filter 5 5 0
Presentationsläget 4 4 0
Fokus-Vy / Gren-Fokus 5 1 0
Samarbete 0 3 0
Aktivitetshantering 0 3 0
Totalt: 93 Totalt: 63 Totalt: 36
MindView MindManager Novamind

Mobiler & Appar


MindJet har en app tillgänglig på app store, medan både MindView 6 Mac och NovaMind 6 Mac fungerar på iPad och iPhone genom integration med iThoughts. Det talas om att MindView ska komma ut i ett iPad-format under 2016, men ännu är inget bestämt. Precis som med de flesta appar, är dessa begränsade i funktionalitet om man jämför dem med dess motsvarighet för datorer.

Olika vyer


Grundprincipen för mindmapping är att det handlar om ett naturligt, icke-linjärt sätt att brainstorma eller ta till sig komplex information. Traditionella mindmaps ritades på papper och hade en radial stil bestående av grenar, underförgreningar och sammanbindande streck med olika färg, tjocklek och längd. En av de stora fördelarna med mindmapping-program är att användaren kan presentera och visualisera samlad information via olika vyer.

Det vanligaste hos de recenserade mindmapping-programmen för Mac är standard-vyn. Alle tre program låter dig studera idéer eller grenar i olika riktningar, såsom höger-vänster eller uppifrån-ner. När vi testade MidJets vyer såg vi att man kan ändra antingen "Stil" eller vy, men dessa är inte utbytbara, vilket betyder att när du väl valt en stil, kan du inte gå tillbaka till den föregående vyn. På liknande sätt låter NovaMind dig flytta runt de olika grenarna för att skapa den layout eller vy du valt, men detta är en manuell och inte automatiserad åtgärd och den visade sig vara väldigt krånglig.

Vi fann att MindViews förinställda val är betydligt mer intuitiva, effektiva, fördelaktiga och lätta att hantera. Alla tre programmen säger sig ha en Skiss/Outline-vy, men MindView är det enda programmet med en riktig Outline, som fungerar på samma sätt som de övriga vyerna, med möjlighet att arbeta inom vyn, istället för att bara vara en lista på ämnen. MindView är också det enda mindmapping-programmet för Mac med en helt integrerad tidslinje (Timeline), vilket gör det till ett värdefullt verktyg för studier och affärsplanering.

Exempel på vyer som finns i mindmapping-programmet MindView

mindview views

Generella Mind Mapping-Funktioner


När man arbetar med mindmapping-program är skapandet av förgreningar bara början. Det finns många hjälp-funktioner; såsom att lägga till bilder, textnoteringar, kommentarer, bilagor (filer) och hyperlänkar till grenarna, vilket gör en mindmap till en produktivitetskarta, snarare än bara ett sorts diagram.

Alla tre mindmapping-program för Mac låter användaren lägga till bilder, men NovaMind bytte ut grenens form mot själva bilden, vilket tvingar användaren att ändra storleken på grenen för att bilden ska kunna ses. Både MindJet och MindView låter dig tydligt se den tillagda bilden ovanför själva grenen.

Formateringen av grenarnas data, såsom text, färg, form etc… var mycket enklare att utföra i MindView än i MindJet och NovaMind. Båda dessa kräver att du använder komplexa färgväljare och icke-intuitiva granskare, medan MindView har en användarvänlig granskare som listar alla tillgängliga egenskaper, vilka kan användas för att specialanpassa objekten enligt användarens önskemål.

Att kunna lägga till textnoteringar på grenarna är en grundförutsättning för alla mindmaps. Både MindJet och NovaMind tillåter endast en notering per gren. Det finns dessutom inte någon möjlighet till förgranskning; textnoteringen blir bara synlig när man klickar på grenen och tittar på den i granskaren. MindView har en riktig textredigerare, såväl som en intuitiv gren-ikon och en pop-up, som gör att man snabbt kan öppna textnoteringen.

Användaren kan även lägga till flera textnoteringar på varje gren i MindView. Detta visade sig vara extra användbart när man ska exportera projekt till MS Word, vilket vi kommer titta närmare på i nästa avsnitt. MindJet och NovaMind har inget flyt-alternativ för textgranskaren, utan tillåter endast en dockning av granskaren till höger eller längst ner i vyn.

Bifogade filer/bilagor gör din mindmap till ett förenklat system för dokumenthantering; perfekt för presentationer, projekt och instuderingsmoduler. MindJet erbjuder en enkel metod för bifogning av filer, men det finns ingen möjlighet att förhandsgranska filen direkt; den kan endast öppnas i granskaren. Dessutom kunde filens namn endast ses i granskaren och inte i anslutning till grenen. NovaMind och MindView visar både filens namn, och låter dig öppna den direkt vid grenen. NovaMind kräver dock att du anger vilket program som ska användas för att öppna filen. MindViews intuitiva filsystem vet automatiskt vilket program som ska användas.

Att lägga till hyperlänkar är också användbart för research och referenser. Alla tre program låter dig lägga till hyperlänkar, men MindJet och NovaMind skapar en extra gren-ikon för hyperlänken, vilket får grenen att se överbelastad ut, medan MindView har en gemensam gren-ikon för alla bilagor och en enkel rullgardinsmeny där man kan komma åt alla bilagor.

Presentationsläget samt Fokusläget är effektiva sätt att antingen hjälpa användaren att följa presentationen genom att navigera på kartan eller minimera vad som syns på skärmen. NovaMind inkluderar inte någon av dessa funktioner; MindJet har ett presentationsläge, men det kräver att man konverterar grenarna till enskilda bilder som man sedan tittar på en och en, precis som en PowerPoint-presentation.

MindJets grenfokusfunktion bryter helt enkelt ner grenen i olika nivåer istället för att minimera vad som visas på skärmen. MindViews presentationsläge låter användaren navigera på kartan och använder kontroller för att växla från en gren till en annan, samtidigt som förhållandet mellan gren/underförgrening bibehålls så att användaren kan se var det aktuella ämnet hör hemma på kartan. MindViews läge för grenfokus låter användaren isolera en gren eller en grupp av grenar och rensar bort övriga ämnen så att de som tittar på presentationen kan fokusera på det aktuella ämnet/ämnena.

Mindmapping och MS Office


En av de viktigaste faktorerna när man recenserar mindmapping-program för Mac är att titta på vad man kan göra med mindmapen när den är färdigställd. Att kunna förvandla din mindmap till en skiss/disposition (Outline) i Word eller till en polerad PowerPoint-presentation är en enorm fördel. Detta sparar tid, ökar produktiviteten och, viktigast av allt, representerar sann ROI (Return on Investment) för ditt mindmapping-program.

MindView är känt för sin MS Office-integration i världsklass, i synnerhet med MS Word och PowerPoint. Detta beror på MindViews mall-baserade, wizard-drivna exportfunktioner till just Word och PowerPoint. Även om MindJet och NovaMind låter användaren exportera till MS Word, exporterar de grenarna enbart som sektioner i Word-dokumentet. MindView låter användaren välja mellan ett flertal färdiga mallar eller en anpassad mall för exporten. NovaMind erbjuder inga möjligheter till att skapa innehållsförteckningar, vilket är en användbar funktion som finns i MindJet och MindView.

Det är också viktigt att nämna att i NovaMind följde varken bilagor eller hyperlänkar med i Word-exporten. MindView och MindJet har en funktion som möjliggör import från MS Word, men när vi testade MindJets importfunktion, så följde alla sektioner med som en enda huvudgren och flera underförgreningar. Nya textnoteringar gjorda i Word blev till nya mindmap-grenar istället för textnoteringar knutna till en viss gren, som i MindView.

När det kommer till att exportera en mindmap till PowerPoint, exporterar MindView grenstrukturen till PowerPoint automatiskt, medan MindJet kräver att du väljer de grenar du vill exportera som bilder och omvandlar dem. Än en gång visade sig MindView ha den mest polerade integrationen vad gäller export till PowerPoint. MindView är det enda program med en funktion för import från PowerPoint.

Mind Map export till Microsoft Word

mindview views

Ytterligare Exporter


Alla tre mindmapping-programmen för Mac tillåter export i PDF-format. Däremot skapar MindJet och NovaMind bara en bild av en mindmap vid skapandet PDF-filen, medan MindView använder samma wizard som vid Word-export, och skapar ett dokument snarare än bara en bild.

Vad gäller HTML-exporten skapar MindJet och NovaMind en webbsida som en enskild fil, men det är i själva verket bara en enda sida med en simpel förteckning över ämnen. MindView använder wizards och mallar för att skapa individuella sidor, och tar med sig grenbilagor samt skapar en Sitemap som visar din mindmap i öppet läge vid tidpunkten för export till HTML.

Samarbete med hjälp av Mindmapping


Vår research har visat att i blandade grupper där vissa tänker mer med vänster och andra mer med höger hjärnhalva, där somliga är mer visuella än andra, uppstår ett stort glapp i kommunikationen och samarbetet. Detta brukar kallas för en kommunikationskollaps. När man arbetar med en mindmap, särskilt i gruppsammanhang, såsom vid en brainstorming eller en white board-session, gör en mindmap det enklare för alla deltagare att engagera sig.

Det är lättare att se sammanhang, visualisera komplexa data och lämna förslag till de aktuella kategorierna som diskuteras. Alla tre program möjliggör denna typ av användning. MindJet erbjuder en samarbetsmiljö genom deras online-version.

Slutsats


Slutsatsen av den här genomgången av mindmapping-program för Mac är att alla tre applikationerna erbjuder imponerande mindmapping-funktioner. MindView fick högst poäng på grund av sin sömlösa integration med MS Office samt sina lättförståeliga vyer. MindView var också lättast att använda, vilket gör att man kan arbeta mer effektivt. MindJet kom 2:a, men fick dock en del poäng för samarbetsmöjligheterna via online-versionen; men det ska nog också sägas att recensionen av den funktionen inte var särskilt imponerande.

NovaMind fick lägst poäng i förhållande till sina konkurrenter, men är det också det billigaste alternativet. NovaMind kan köpas för $249, medan MindView och MindJet kostar $349. När du funderar över vilket program som kommer att ge dig mest valuta för pengarna, anser vi att det är MindView som är det bästa valet bland mindmapping-program avsedda för Mac.

©2022 - MindMapping.com. All rights reserved.