Teorien bag Mind Maps

Når man læser om hukommelsens opbygning og funktion og hjernens andre hovedfunktioner, indser man, hvor fantastisk en kapacitet og hvor stort et potentiale den har. Et mind map er et værktøj, der bruges til at fascinere, begejstre, stimulere og udfordre dig. Du kan opdage utrolige sandheder om din hjerne og dens funktion, og du kan tage de første skridt på vejen til at tænke frit.

Hvad er en Mind Map?


Et Mind Map er en meget effektiv metode til at få oplysninger ind i og ud af hjernen. Det er en kreativ og logisk metode til at tage og bearbejde noter, der i bogstaveligste forstand tegner et kort over dine ideer.

Alle Mind Maps har visse ting til fælles. De har en naturlig organisationsstruktur, der udstråler fra centeret og bruger linjer, symboler, ord, farver og billeder i overensstemmelse med enkle begreber, som er naturlige for hjernen. Et Mind Map omdanner en lang liste over monotone oplysninger til et farverigt og velorganiseret diagram, der er let at huske og fungerer i overensstemmelse med hjernens naturlige måde at gøre tingene på.

Det er let at forstå Mind Mapping, hvis man sammenligner det med et kort over en by. Byens centrum er hovedideen. Hovedvejene fra centrum er de vigtigste tanker i tankeprocessen. Bivejene og stikvejene er de sekundære tanker – og så videre. Punkter af særlig interesse eller særligt relevante ideer kan vises med billeder eller former.

Et Mind Map er et udvendigt spejl af dine naturlige tankeprocesser og følger det samme mønster (Radiant Thinking). Dette opnås med den effektive grafiske proces, der fungerer som en universalnøgle til at frigøre hjernens dynamiske potentiale.

De fem vigtigste egenskaber ved Mind Mapping:


  • Hovedideen, emnet eller fokus er udkrystalliseret i et centralt billede.
  • Hovedtemaerne udstråler fra det centrale billede som "grene".
  • Grenene indeholder et centralt billede eller nøgleord, der tegnes eller skrives på forbindelseslinjen.
  • Mindre vigtige emner vises som "kviste" på den pågældende gren.
  • Grenene udgør en struktur med forbundne punkter.
mind mapping theory

Hjernens naturlige arkitektur og grundlaget for Mind Maps

Radiant Thinking – en tydeligere, mere naturlig og mere effektiv måde at bruge hjernen på


Hvad sker der i hjernen, når du tager en bid af en moden pære, mærker blomsternes duft, lytter til musik, betragter en rislende bæk, rører ved en person, du elsker, eller bare mindes gamle dage? Svaret er både enkelt og fantastisk indviklet. Hver enkelt oplysning, der kommer ind i hjernen, hver eneste fornemmelse, erindring eller tanke og dermed samtlige ord, tal, koder, smagsindtryk, dufte, linjer, farver, billeder, taktslag, toner og strukturer kan afbildes som en central sfære.

Fra denne sfære udstråler forbindelser i hundredvis, tusindvis – endda millioner. Hver enkelt forbindelse repræsenterer en association, og hver enkelt association har sit eget uendelige arsenal af koblinger og forbindelser. Denne enorme evne til at behandle information og lære nyt danner grundlag for begrebet Radiant Thinking, som et Mind Map er en manifestation af. Hjernens Radiant Thinking-mønster kan således opfattes som en gigantisk, vidt forgrenende associationsmaskine – en enorm biologisk computer, hvor tankerækker udstråler fra et praktisk talt uendeligt antal datapunkter.

Førende forskning i venstre og højre hjernehalvdel


I næsten samme øjeblik som Mind Maps blev taget i brug, bekræftede et andet stort forskningsprojekt deres gyldighed som en tænkemetode i harmoni med hjernens struktur. I Californien kunne Dr. Roger Sperry, der senere vandt Nobelprisen for sin forskning, bekræfte, at den del af hjernen, der er nyest i evolutionsmæssig forstand, hjernebarkens "tænkehat", er opdelt i to store halvdele, og at disse hjernehalvdele udfører en lang række tankeopgaver, som benævnes kortikale færdigheder.

Opgaverne inkluder logik, rytme, linjer, farve, lister, dagdrømmeri, tal, fantasi, ord og gestalt (at se hele billedet). Sperrys egen forskning bekræftede, at jo mere disse aktiviteter var integreret med hinanden, jo mere blev hjernens funktion samarbejdspræget, hvor hver enkelt tankeopgave forbedrede funktionen på andre tankeområder. Med Mind Mapping® træner man ikke bare sin elementære hukommelse og informationsbehandling – man bruger alle sine kortikale færdigheder.

Et Mind Map bliver endnu mere effektivt, fordi alle tankeværktøjer i venstre og højre hjernehalvdel er i brug, hvilket gør din tænkning mere klar, struktureret og organiseret. Og fordi et Mind Map bruger funktionerne fantasi, association og lokation samt andre funktioner i venstre og højre hjernehalvdel konstruktivt, kan man betragte et Mind Map som det ultimative tankeværktøj, som inddrager alle vigtige og effektive måder at tænke på i sin struktur.

Billedernes magt


Hvis hjernens evne til Radiant Thinking kan anvendes på de verbale færdigheder fra venstre hjernehalvdel, kan den så også anvendes på højre hjernehalvdels færdigheder inden for fantasi og billeder? I 1970 udgav Scientific American resultaterne af et forsøg udført af Ralph Haber, som viste, at menneskers genkendelsesnøjagtighed for billeder er på mellem 85 og 95 procent. Et billede kan som bekendt sige mere end tusind ord. Vi associerer og husker billeder, fordi de gør brug af en stor mængde kortikale færdigheder, især fantasien.

theory of mind maps

Billeder kan være langt mere suggestive end ord og langt mere præcise og effektive til at udløse en lang række associationer, hvilket forbedrer den kreative tænkning og hukommelsen. Disse resultater understøtter argumentet om, at et Mind Map er et enestående velegnet værktøj. Det bruger ikke bare billeder – det ER et billede.

Tony Buzan og Mind Mapping


Mennesket har skabt grafiske afbildninger med centrale billeder og udstrålede linjer i århundreder, men britiske Tony Buzan, forfatter til en række bøger om psykologiske emner, hævder at være ophavsmand til vore dages Mind Map. Hans argument er, at traditionelle strukturer kræver, at læseren læser oplysningerne fra venstre mod højre og oppefra og ned, hvorimod hjernens naturlige funktion er at scanne hele siden ikke-lineært. Buzan trækker desuden på almindelige antagelser om hjernehalvdelene til at anbefale brugen af Mind Mapping i stedet for andre former for notatteknik.

Tony Buzan ejer en række registrerede varemærker inden for Mind Maps og Mind Mapping.

Ophavsret © 2019 mindmapping.com. Alle rettigheder forbeholdes. Sitemap